Formalitati necesare incheierii casatoriei in Romania

Pentru inregistrarea casatoriei, o data cu declaratia de casatorie, viitorii soţi trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

a) actul de identitate;
b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii. Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
d) acte, în original şi în copie traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Aceste acte pot fi:

    * certificatul de deces al fostului soţ;
    * certificatul de despărţire sau de divorţ

Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, urmatoarele docmente:

a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate;

b) încuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate;

c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă (minim 16 ani pentru fete), rudenie firească sau adopţie, prevazute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Codul familiei;

d) dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţarile respective.

e) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevazuta la lit. d) nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa;

f) procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba româna sau între surdomuţi;

  • declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de resedinţă al unuia dintre ei.

  • dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localitaţii în care aceştia se află temporar.

  • căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

  • după expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătaţii lor. (sursa: Primaria Sectorului 3 Bucuresti)Dupa obtinerea certificatului romanesc, casatoria trebuie transcrisa in Egipt, si pentru aceasta este necesara supralegalizarea actului la MAE Roman, Ambasada Egiptului in Romania(sectia consulara) si la MAE egiptean. Este recomandabil sa efectuati traducerea actului in cadrul Consulatului R.A.Egipt la Bucuresti, datorita unor conditii de forma pe care autoritatile egiptene le solicita adesea (stampila ambasadei sa fie pusa intr-o maniera in care sa garanteze si pentru conformitatea traducerii).